Blog Image

WSSK Nyhetsblogg

Om vår nyhetsblogg

Här kan du ta del av nyheter och verksamhet inom Welsh Springerspanielklubben.

Forskningsprojekt glaukom

Avel Posted on 03 jul, 2023 12:22

WSSK har den 24 juni 2023 ansökt om fondmedel för ett projekt rörande glaukom. Detta i samarbete med forskarna Björn Ekesten och Tomas Bergström vid SLU. Syftet är att kartlägga förekomsten av glaukom i rasen som underlag för bedömning av ärftlighet. Läs mer HÄRRasspecifik avelsstrategi fastställd

Avel Posted on 06 apr, 2023 18:25

SKK har nu fastställd RAS 2022 för welsh springer spaniel. Du kan läsa dokumentet på den här sidan.Kompletterande information ang avelskonferensen

Avel Posted on 05 feb, 2023 12:23

Vår annons om denna konferens den 1/4 har uppmärksammats av många. Det är kul. Några förtydliganden är på sin plats. Läs mer HÄRInbjudan WSSK avelskonferens 2023

Avel Posted on 01 feb, 2023 21:23

När: 1 april kl.10 – ca 16.30
Var: Scandic Upplands Väsby

Välkomna alla uppfödare och avelsintresserade till en förhoppningsvis intressant och givande dag. På agendan har vi följande ämnen.


– Gonioskopi och glaukom. Föreläsare professor Björn Ekesten som är specialist på ögonsjukdomar med särskild kunskap om ämnet för dagen.

– Information från SKK:s avelskonferens i november med sitt fokus på inavelsgrad/-ökning. Är ett paradigmskifte på gång?

– Mentalitet – resultat från enkätundersökning.

– Vår nya rasspecifika avelsstrategi (RAS) som då förhoppningsvis är fastställd av SKK.

Vi ser fram mot en dag som ger ett bra underlag för en fortsatt gemensam dialog om avel idag och den långsiktiga utmaningen med avseende på inavelsökningen.

Sista anmälningsdag17/3. Endast medlemmar i WSSK. Deltagarantalet är begränsat.

Anmälan och ev. frågor till mail:

resultat@wssk.se

Välkomna

Styrelsen i WSSK/AvelskommittenAvelskommittén informerar

Avel Posted on 22 dec, 2022 23:16

Ögonpolicyn har reviderats såvitt avser distichiasis. Läs mer HÄRRAS 2022

Avel, Styrelsenytt Posted on 04 okt, 2022 23:59

RAS 2022

Nu finns det ett slutligt förslag till RAS 2022-2026 och styrelsen har tagit beslut att skicka det till SSRK och vidare till SKK. Du finner handlingen på den här sidanRemiss – RAS

Avel Posted on 21 maj, 2022 11:26

Avels- och uppfödarkommittén och den särskilda arbetsgruppen för ändamålet har nu färdigställt ett utkast till reviderad RAS. Vi vill gärna ha många synpunkter från medlemmarna. 

Vi vill ha era synpunkter senast den 19 juli 2022. Skicka synpunkterna till avel@wssk.se

Du finner dokumenten i tabellen lite längre ner på den här sidan.SSRK:s funktionärsträff, Avelsseminariet

Avel Posted on 13 jan, 2022 23:23

Avelskommittén rapporterar från detta seminarie som ägde rum den 20-21 november. Läs mer HÄR!Nästa »