Blog Image

WSSK Nyhetsblogg

Om vår nyhetsblogg

Här kan du ta del av nyheter och verksamhet inom Welsh Springerspanielklubben.

Remiss – RAS

Avel Posted on 21 maj, 2022 11:26

Avels- och uppfödarkommittén och den särskilda arbetsgruppen för ändamålet har nu färdigställt ett utkast till reviderad RAS. Vi vill gärna ha många synpunkter från medlemmarna. 

Vi vill ha era synpunkter senast den 19 juli 2022. Skicka synpunkterna till avel@wssk.se

Du finner dokumenten i tabellen lite längre ner på den här sidan.SSRK:s funktionärsträff, Avelsseminariet

Avel Posted on 13 jan, 2022 23:23

Avelskommittén rapporterar från detta seminarie som ägde rum den 20-21 november. Läs mer HÄR!Nytt inom avel

Avel Posted on 17 dec, 2021 00:33

Avels- och uppfödarkommittén har presenterat information om utvärdering av RAS och en uppföljningsplan. Ta del av informationen HÄR.Hälsoenkäten är öppen

Avel, Nyhet Posted on 19 jul, 2021 11:55

Nu är årets hälsoenkät för vår ras öppen och vi ser fram emot att just du svarar. Du kan läsa mer om enkäten och också hur du kommer till den här https://wssk.seHälsoenkät för welsh springer spaniel

Avel Posted on 13 jul, 2021 13:21

Nu är det dags igen att genomföra en hälsoenkät för att kunna uppdatera den rasspecifika avelsstrategin RAS som ska revideras vart femte år. Inför revideringen är det viktigt att veta hälsostatusen för rasen för att vi ska få en så frisk och glad hund som möjligt även i framtiden. En viktigt del av RAS är därför att hålla koll på hälsoläget i vår fantiska ras.

Enkäten kommer finnas tillgänglig på hemsidan från och med den 19/7. Slutsvar på hälsoenkäten vill vi ha in till den 1/10.

Vi är tacksamma för alla svar vi får in, vare sig du har en fullt frisk hund eller en hund som drabbas av sjukdom. Vi vill även gärna få in svar från dig om din hund inte längre finns i livet, allt för att få en bra bild som möjligt av rasens hälsa. Har du fler än en hund fyller du i en enkät per hund. Vi hoppas verkligen att du kan ta dig tid att fylla i och skicka in enkäten. Resultatet av enkäten kommer att fungera som en viktig grundsten till nya RAS.

AvelskommitténEfterlysning och info från styrelsen

Avel, Jakt, Utställningar Posted on 13 jul, 2021 13:19

Styrelsen efterlyser aktivitetsgrupp som vill arrangera CLUB SHOW. Vi önskar att den genomförs senast sommar 2022. I samband med utställningen kommer styrelsen ordna aktiviteter och rabattera anmälningsavgiften för att uppmärksamma klubbens 40 års jubileum, om än något försenat.

KM i jakt planeras och nu väntar vi besked från domare, så fort det är klart kommer mer info på hemsidan.

Vi planerar även för en ny RAS bok under nästa år, bra om Ni redan nu laddar upp med fina bilder på våra fantastiska hundar. Enkät till uppfödare

Avel Posted on 13 maj, 2021 10:45

Under 2021 ska den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för welsh springer spaniel utvärderas och revideras.

En del i detta arbete är den enkät till uppfödarna av rasen som skickades ut per mejl den 9 maj 2021. 

Vi behöver få era svar senast den 23 juni 2021.

Läs mer och ladda ner enkäten HÄR.Revidering av RAS

Avel Posted on 05 okt, 2020 23:54

Under 2020 kommer vi påbörja en revidering av RAS – Rasspecifik Avelsstrategi,  för Welsh Springer Spaniel. Det görs ca vart 5:e år och är nu alltså dax igen.

Vi vill samla in synpunkter och kommentarer från hundägare och uppfödare för att alla som vill ska ha möjlighet att framföra sina åsikter och förslag gällande vår ras.

Läs igenom RAS som finns att hitta på hemsidan HÄR.

Synpunkter kan skickas till avel@wssk.se och dessa ska vara inskickade senast den 31 december 2020.Nästa »