Under 2021 ska den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för welsh springer spaniel utvärderas och revideras.

En del i detta arbete är den enkät till uppfödarna av rasen som skickades ut per mejl den 9 maj 2021. 

Vi behöver få era svar senast den 23 juni 2021.

Läs mer och ladda ner enkäten HÄR.