Welshnytt nr 2 är försenad pga datorhaveri. Redaktören återkommer när mer info om nytt utgivningsdatum finns att delge.