Blog Image

WSSK Nyhetsblogg

Om vår nyhetsblogg

Här kan du ta del av nyheter och verksamhet inom Welsh Springerspanielklubben.

Försenad tidning

WelshNytt Posted on 19 jul, 2021 19:40

Welshnytt nr 2 är försenad pga datorhaveri. Redaktören återkommer när mer info om nytt utgivningsdatum finns att delge.Nytt protokoll

Styrelsenytt Posted on 19 jul, 2021 12:46

Styrelseprotokoll daterat 6 juni finns nu uppladdat. Du hittar det på den här sidan.Hälsoenkäten är öppen

Avel, Nyhet Posted on 19 jul, 2021 11:55

Nu är årets hälsoenkät för vår ras öppen och vi ser fram emot att just du svarar. Du kan läsa mer om enkäten och också hur du kommer till den här https://wssk.se