Var vänlig observera att motion till årsmöte 2019
skall vara styrelsen tillhanda senast den sista november. Skicka till ordf@wssk.se
alternativt sekr@wssk.se . Vill du skicka via post hittar du uppgifter på hemsidan under Kontakt.

Janne, ordförande