Blog Image

WSSK Nyhetsblogg

Om vår nyhetsblogg

Här kan du ta del av nyheter och verksamhet inom Welsh Springerspanielklubben.

Motioner till årsmötet

Styrelsenytt Posted on 03 okt, 2018 23:08

Var vänlig observera att motion till årsmöte 2019
skall vara styrelsen tillhanda senast den sista november. Skicka till ordf@wssk.se
alternativt sekr@wssk.se . Vill du skicka via post hittar du uppgifter på hemsidan under Kontakt.

Janne, ordförandeWelshNytt nr 3

WelshNytt Posted on 03 okt, 2018 23:04

Kanske sitter du och väntar på att WelshNytt nr 3 ska komma i din brevlåda?

Tyvärr måste jag meddela
att på grund av sjukdom kommer WelshNytt nr 3 inte att komma på sedvanligt
utgivningsdatum. Det kommer i stället att flyttas fram, vilket innebär att i december
kommer det ett dubbelnummer som alltså är både nr 3 och 4. Tidningen kommer att
finnas i din brevlåda vecka 50.

Ni som vill ha med en
julannons till nr 4 vänligen skicka den till welshnytt@wssk.se senast 20/10.

Prislista julannons:

Helsida 450 Sek

Uppslag 600 Sek (samma annonsör)

Ytterligare sida över
uppslag 250 Sek

För övrigt material
gäller samma adress och tid för manusstopp som ovan.

Hälsningar
Janne, ordförande