WSSK:s avelsråd meddelar att de har fått svar från SKK i frågan om att resultaten från gonioskopin hanteras olika över landet. Du kan ta del av svaret HÄR.