Den nya styrelsen är nu på plats och de presenterar sig på den här sidan