Nu är vi klara med årets Årsmöte och närvarande av årets hund fick sina priser utdelade. Grattis säger vi till alla pristagare igen både närvarande och icke närvarande. Samt tackar avgående ledamöter/styrelsemedlemmar/valberedning samt hälsar välkommen till gamla och nya och ser fram emot ett trevligt Welsh År 2024