Välkommen till My Dog i Göteborg den 11-14 januari och till vår monter för att prata och träffa welsh!
https://mydog.se/