Det har trasslat till sig med planeringen av Club Show 2024. Vi behöver någon som kan ta på sig ledartröjan för att ordna arrangemanget.

Det krävs att personen har ett lämpligt kontaktnät och en hel del kunskap kring allt som ska till för att ro ett så stort evenemang i hamn. Styrelsen bidrar med en generalist som bistår i mångt och mycket samt diverse specialkunskaper inom ekonomi etc. Och en checklista samt en del material.

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att CS 2024 skulle förläggas till Stockholm-/Uppsalatrakten efter att de senaste åren varit i södra Sverige. Vi har dock misslyckats att få någon i dessa trakter att ta på sig ledarskapet. Vi bestämde därför på styrelsemötet den 19 november att CS 2024 förläggs där det finns intresse för att arrangera årets festligaste tillställning i klubben. Alltså vart som helst i landet. Och det datum som befinns lämpligt.

Anmäl ert intresse eller tipsa om lämpliga personer till ordf@wssk.se eller utbild@wssk.se.

Rigmor Långström, ordförande, och Jennifer Botos, ledamot