Senast 31 okt vill vi ha anmälan och betalning. Anledning till detta är att vi vill ha resultatredovisning för 2023 klar innan boken går till tryck. Utgivning blir då under februari 2024. Mer info och anmälan på den här sidan