Härmed utlyses 2023 års klubbmöte.

Mötet kommer att hållas den 25 mars kl. 13.00 i Stockholms-/Uppsalatrakten.

Kallelse med exakt platsangivelse, fullständig dagordning och årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan under Klubbinfo senast tre veckor före mötet.

Välkomna!

/Styrelsen