Det är dags att börja att utforma era Julhälsningar och Julannonser till nästa nummer av WelshNytt. Manusstopp är den 8 november.

Helsida i färg med en bild kostar:

Julhälsning 100 kr. Denna får inte innehålla annan reklam än bild på icke namngiven hund.

Julannons 250 kr. Ingen begränsning med avseende på reklam.

Betalning ska ske före manusstopp till pg 460580-4.