Efter beslut på styrelsemöte den 14 augusti har vi nu en ny redaktör för Welsh Nytt. Hon heter Annica Jardmark och kommer att presenteras senare. Tidplanen för nästa nummer är fortsatt osäker givet förutsättningarna men detta arbete har styrelsens högsta prioritet. Vi återkommer med mer information vartefter.