Årsmötesprotokollet 2022 finns nu tillgängligt på den här sidan:

https://wssk.se/omoss/klubbinfo.html