Styrelseprotokoll från 30 september med bilagor finns nu under Klubbinfo.