Under handlingar till årsmötet 2021 finns nu även presentation av valberedningens förslag samt revisorernas berättelse för 2019 och 2020. Du hittar alla handlingar HÄR