Arbetsgruppen för Funktionsbeskrivning spaniel, FB-S, har i mars 2021 lämnat information om nuläget och sitt pågående arbete. Ta del av skrivelsen HÄR