Protokoll från styrelsemöte den 15 november finns nu uppladdat på den här sidan.