Protokoll från styrelsemöte 2020-10-04 finns nu tillgängligt här.