Senaste styrelseprotokollet daterat 2020-05-03 finns nu uppladdat på hemsidan.