Styrelseprotokoll från 2020-02-16 finns nu tillgängligt här