Protokoll från styrelsemöte 191006 finns nu upplagt, du kan läsa det på den här sidan.