Förlängd anmälningstid – Anmäl din welsh innan den 5 september.


Erbjudande för uppfödare; anmäl minst 4 hundar och få en gratis annons i utställningskatalogen!

• Skicka din annons senast den 5 september: kluring11@hotmail.com

Extended entry – Enter your Welsh before September 5th


Offer for breeders; enter at least 4 dogs and get a free advertisement in the show catalog!

• Send your advertisement latest on 5th of September to: kluring11@hotmail.com