Styrelsen efterlyser arbetsgrupper som kan tänka sig att arrangera Club Show och KM under 2019. Kontakta ordföranden vid frågor och för att anmäla intresse.