Styrelsen har haft sitt sista möte för 2018 och nu finns protokollet från 181217 på hemsidan. Du kan också läsa det här: