WSSK:s årsmöte 2019 kommer att äga rum den 16 mars 2019 kl 13.00. Plats är Scandic Hotel Elmia, Jönköping.