Vår medlemsansvariga ber alla uppmärksamma följande vid inbetalning av någon form av medlemskap:

Betala in avgiften till WSSKs konto pg 32 94 84-0 och i meddelanderutan anger du ditt namn och adress, e-post och/eller tel nr.

OBS – viktigt! Glömmer du namnet vet vi inte vem som har betalt och glömmer du adressen kan vi inte nå dig och bl a skicka medlemstidningen. E-post och/eller tel nr behövs för att vi ska kunna nå dig om något är oklart – gäller alla typer av medlemskap men speciellt om det är gåvomedlemskap. Får texten inte plats vid betalning så ange namn och vad betalningen avser samt maila sedan övriga uppgifter till medlemsansvarig, se Kontakt på hemsidan.

Tack för att du underlättar att allt blir rätt!