WSSK:s styrelse har utformat en ny integritetspolicy i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Den beskriver hur klubben hanterar dina personuppgifter. Du kan ta del av policyn HÄR

eller läsa den via vår hemsida.