Vi har två stycken informationskanaler i vår klubb, hemsidan och tidningen Welsh Nytt. För att hålla dessa aktuella och intressanta så behövs det alltid material. Det vore kul om du som medlem skulle vilja dela med dig av just dina speciella händelser, stora som små – bli vår reporter helt enkelt!

Till tidningen kan det vara träningstips, någon typ av utbildning som din hund går/är färdig med, vardagshändelser. Vad som alltid behövs är bra foton, både till hemsidan och tidningen. På hemsidan kan även publiceras video som kan vara från någon av alla våra aktiviteter och när det gäller dessa så ber vi lite extra att alla aktivitetsgrupper också ska bli våra reportrar.

När det gäller WN så vet ni ju att den kommer ut med 4 nummer/år, mao så är det 2 nummer kvar i år. Manusstopp för nr 3 är 20 augusti. Information om hur man går till väga, regler m m, finns på sidan 3 i samtliga WN och på hemsidan HÄR. (WN när den är ”fullmatad” ska innehålla runt 50–56 sidor / nr).

OBS! Kom ihåg att ändra din adress för WelshNytt när du flyttar! Vi får tillbaka ett antal ex vid varje nummer. Skicka din adressändring till medlemsregistret@wssk.se

Hoppas att just du har lust att dela med dig, jag vet att det finns mycket som ”cirkulerar” på sociala medier som jag är helt övertygad om skulle var intressant för alla medlemmar att få ta del av.

Hälsningar

Janne G, ordförande