Styrelsen meddelar att det är ändrat utgivningsdatum för WelshNytt nr 2, det är fastställt till den 9 juli. Ändringen beror på att material från Club Show ska finnas med.