SSRK och Hundförbudstiden

Angeläget att du vet vad som gäller!

Vi läser nästan dagligen på sociala medier och i tidningar
om händelser där hundar förföljer och skadar eller dödar vilt. Detta är inte
acceptabelt!

Hundförbudstiden
gäller från den 1 mars tom den 20 augusti generellt och då ska hundar hindras
från att löpa lösa i mark där det finns vilt.

SSRK har via SKK
fått ett förtroende och en dispens att prova och träna hundar året om. Detta
förtroende handlar om den samhällsnytta vi skapar genom att ha tränade hundar
för allahanda eftersök.

”Huvudstyrelsen
poängterar att dessa lättnader i regelverket innebär ett synnerligen stort
ansvar inför jaktlagen hos de avdelningar och rasklubbar som arrangerar träningsträffar/kurser
och Working Test under förbudstiden.”

Dispensen gäller
alltså klubbaktiviteter inom SSRK och dess avdelningar och rasklubbar. Den
innebär INTE att ett medlemskap i SSRK ger varje enskild medlem rätt
att hänvisa till dispensen vid träning, självständigt eller i grupp. Det
innebär INTEheller att medlemmar i SSRK, som bedriver företag med
inriktning på hundträning omfattas av dispensen.

Vi måste som
medlemmar alltid följa de lagar som gäller i Sverige och lokala ordnings stadgar
på aktuell ort.

Läs hela dokumentet från SSRK

Styrelsen