Den nya styrelsen för 2018 som valdes på årsmötet finns nu uppdaterad på hemsidan under Kontakt.