Idag hölls WSSK:s årsmöte på Margretetorps Gästgiveri i Skåne. Mer info kommer när protokollet är justerat men här är några foton från dagen:

Fr v avgående ordförande Lilian Jonsson, mötets ordförande Gunnar Petersson och nye ordföranden Jan Gustavsson.


Klubbens valpförmedlare och rasinformatör, Carina Dahlberg, uppmärksammades för att hon innehaft funktionen förtjänstfullt sedan 2010. Därmed fick hon även diplom och SSRK:s medalj i brons.


Klubbens avgående ordförande, Lilian Jonsson, avtackades med blommor och applåder.

Redaktören för WelshNytt, Dan Axelsson, tackades för utmärkt arbete genom blommor och applåder.

Webbadmin som även var mötessekreterare, Eva Frisk, fick också blommor som överräcktes av styrelseledamoten Torbjörn Håkansson (ursäkta kvalitet på fotot som blev en form av selfie) 🙂