Nu finns protokollet från styrelsens sista möte för året, den 7 december 2017, på hemsidan, läs HÄR! Du tar väl del av dessa handlingar – här finns intressant och viktig information, bland annat om ny blankett för valpförmedlingen samt inkomna motioner i olika ämnen men också mycket mer. En del av motionerna lämnas vidare till årsmötet så vi passar på att påminna om att det äger rum den 25 mars kl 13.00 på Margretetorps Gästgiveri i Hjärnarp, Skåne. Kryssa i kalendern! Snart kommer handlingarna till årsmötet att finnas på hemsidan.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 februari 2018.