Vi säger välkommen till den nya aktivitetsgruppen som startats i Uppsala! Kontaktperson är Jennifer Botos. Kontakta gärna henne för att planera gemensamma aktiviteter! Kontaktuppgifter HÄR.