WSSK söker en ny redaktör till vår klubbtidning, WelshNytt som ska ansvara för
sättning av vår tidning så att denna kan ges ut fyra gånger per år.
Första numret för vår nya redaktör är nummer 1, 2018 vilket går till tryck i slutet av
mars 2018.

Innehållet i tidningen kommer dels från styrelsen, men även från medlemmar som
spontant skickar in artiklar. Vi har en förhoppning att redaktören själv även bidrar till
att aktivt fylla tidningen med läsvärt innehåll genom kontakter med funktionärer,
medlemmar, SSRK och SKK.

Vi har ett bra samarbete med nuvarande tryckeri, varför detta kommer att fortsätta
även vid byte av redaktör.
Uppdraget har historiskt skett på ideell basis men har under senare år varit
arvoderad då ingen medlem kunde tänka sig att göra det ideellt.

Är du intresserad så hör av dig till vice ordförande, Torbjörn, på v.ordf@wssk.se,
med frågor eller erbjudande.
Önskar du ersättning är det ett krav att du har F-skatt för att vi ska kunna köpa
tjänsten. WSSK har i nuläget inget abonnemang för någon särskild programvara som
underlättar arbetet (typ Adobe Indesign) varför det bör framgå om erbjudandet
inkluderar tillgång till programvara eller om WSSK förväntas stå för denna kostnad
separat.

Kom in med din ansökan senast 31 december 2017.
Styrelsen avser att fatta beslut i början av 2018 så att arbetet inför första numret
2018 kan påbörjas i god tid.