Valberedningen börjar nu sitt arbete med att ta fram ett förslag på ny styrelse inför
årsmötet 2018.

Finns det någon du skulle vilja ha med i WSSKs styrelse som ordförande, ledamot
eller suppleant?
Kanske vill du själv vara med?
Hör av dig till oss i valberedningen:

Nina Korvela (sammankallande), nina.korvela@gmail.com

Rolf Carlsson, grimmhillsRM@hem.utfors.se

Jan Gustavsson heddychlon@hotmail.se